Первое занятие бесплатно.
Абонемент на 1 месяц предоплата - 25 eur.
"Bioregulācijas klīnika ”sia
REG. Nr. LV40003333769
norēķinu konts
LV69PARX0019059110002
par ārsta konsultāciju.