Laparoskopiskās un atvērtās vēdera operācijas pielietojot mūsdienīgu tehnoloģiju tiek veiktas Latvijas Jūras Medicīnas Centrā hospitalizācijas dienā.
Pēc ķirurga kontroles apskates  pēcoperācijas dienā
pacientiem ļauj doties mājās.
Pirmsoperācijas sagatavošanas un apmaksas saskaņošana notiek ķirurga konsultācijas laikā.
Apmaksas veidi: pašfinansēšana,polise,valsts kvotas.